Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom Önöket, hogy Bajna községben a házi segítségnyújtás feladatot 2022. április 19.-től Popovics Jánosné/Ibolya/ szakképzett gondozónő látja el hétfőtől-péntekig.

A szolgáltatást térítési díj ellenében veheti igénybe.Intézményi térítési díj: 720.-ft/óra

Popovics Jánosné elérhetősége hétköznap 8h-16h-ig: 06-70-671-6588

Tisztelettel:  Ujbányi Tiborné Dorog és Térsége Szociális  Alapellátó Szolgálat Intézményvezető 


  

A BAJNAI ÓVODA beiratkozási hirdetése

Az óvodai beíratás ideje:

2022. ÁPRILIS 25,26 és 28, 29-én 8:00-16:00 óráig

A beíratás helye:

BAJNAI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

Bajna, Óvoda utca 16.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.  A beiratkozási kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2019. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.  A férőhelyek függvényében azokat a gyermekeket is felvesszük, akik az óvodába lépéskor a két és fél éves kort betöltötték és szobatiszták.      

  A beíratáshoz szükséges dokumentumok:  

  • - a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítója és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
  • - a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
  • - a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok, oltási kiskönyv
  • - a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája.

A gyermek felvételéről az óvodavezető dönt. Ennek eredményéről 2022. május 31-től az óvodában kifüggesztett névsorból, vagy telefonon tájékozódhatnak a szülők. Az esetleges fellebbezések módjáról, valamint egyéb tudnivalókról az óvoda vezetőtől kaphatnak részletes felvilágosítást.                       

Flóriánné Kovács Lívia Óvodavezető                                  Telefon: 06205207274


 

Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat

2510 Dorog, Schmidt Villa kert 3.

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

gondozó és ápoló (házi segítségnyújtás)

munkakör betöltésére

2022. március 10-től országos tűzgyújtási tilalmat rendeltek el. Ennek értelmében tilos a tűzgyújtás a kijelölt tűzrakó helyeken, valamint az erdők és fásítások határától számított kétszáz méteres körzetben lévő külterületi ingatlanokon.

https://parkerdo.hu/egyeb/jelenleg-tuzgyujtasi-tilalom-van-ervenyben/

http://erdotuz.hu/kezdolap/


 

Tisztelt Szépkorú Lakosság!

Tájékoztatni szeretném Önöket, hogy az Emberi Erőforrás Minisztériuma elindította a Gondosóra program keretében megvalósuló jóléti szolgáltatást.

A Gondosóra program egy országos jelzőrendszerre épül. Feladata, hogy a 65 év feletti saját otthonukban élő idős emberek egy egyszerű eszköz segítségével kapcsolatba léphessenek az általuk előre megjelölt kontaktszeméllyel, aki baj esetén közvetlen és gyors támogatást, illetve megoldást nyújthat a problémájukra, hogy az idős emberek biztonságérzetét erősítse és igény szerint a szükséges intézkedést biztosítsa a nap 24 órájában egy diszpécserszolgálat segítségével. A segélyhívó eszközzel az idős ember minden körülmény között képes jelezni (a készülék karon vagy nyakban hordva mindig elérhető).

Nem kell mást tenni, mint viselni a díjmentes jelzőeszközt.

A programról bővebb tájékoztatás elérhető a www.gondosora.hu weboldalon.


 

Bajna Község Helyi Építési Szabályzata módosul az Őrhegy 3248/3 hrsz ingatlan területre vonatkozó rendeltetések körének szálláshely rendeltetéssel történő kiegészítése érdekében.

A Hirdetmény itt olvasható (pdf)


 

Elektronikus ügyek

TOP-3.2.1-15-KO1-2016-00012

TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00022

Go to top