1.

 A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól:
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100189.TV

Helyi rendeletek egységes szerkezetben:
http://www.bajna.hu/index.php/onkorm/rendeletek

NJT rendeletek és jegyzőkönyvek nyilvántartása:
http://www.njt.hu/njt.php?onkormanyzati_rendeletek

11/2016 (XII.21.) önkormányzati rendelete Bajna Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról
http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh4eg5ed2dr1eo6dt3ee6em1cj2by1bw6cc7ca0bw5by2k

Információátadási szabályzat:
http://www.bajna.hu/index.php/onkorm/docs

-Adatbiztonsági Szabályzat

-Adatvédelmi Szabályzat

 

 2.

 Az országos illetékességű szervek, valamint a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

http://www.kormany.hu/hu
http://www.kormanyhivatal.hu/hu

 

 3.

 A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

11/2016 (XII.21.) 5§ (1) bek. (SZMSZ)
http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh4eg5ed2dr1eo6dt3ee6em1cj2by1bw6cc7ca0bw5by2k

 

 4.

 Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI PORTÁL:
https://ohp.asp.lgov.hu/

LETÖLTHETŐ NYOMTATVÁNYOK:
http://www.bajna.hu/index.php/onkorm/docs

BANKSZÁMLASZÁMOK:
http://www.bajna.hu/dokumentumok/szamlaszamok.pdf

 

 5.

 A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Települési hulladékszállítás:
Kommunál-JUNK Nonprofit Kft.
2510 Dorog, Bécsi út 79-81.
email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
telefon: +36 33 737 765
honlap: http://kommunaljunk.hu/

Víz- és csatornadíjak:
Északdunántúli Vízmű Zrt.
Telefon:
Ügyfélkapcsolat:
+36 80 555 222
Hibabejelentés:
+36 80 426 426
email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

honlap: https://www.edv.hu/

 

 6.

 A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Adatvédelmi Szabályzat

 

 7.

 A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Rendezvényterv
Ingyenes kiadvány

 

 8.

 A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh4eg5ed2dr1eo6dt3ee6em1cj2by1bw6cc7ca0bw5by2k

 

 9.

 A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

 

http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh4eg5ed2dr1eo6dt3ee6em1cj2by1bw6cc7ca0bw5by2k

 

 

 10.

 A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Hirdetmények, közlemények:
www.bajna.hu
Bajnai Képújság:
http://www.bajna.hu/index.php/bajnai-kepujsag
A bajnai helyrajzi számú föld ingatlanok adásvételével, haszonbérbeadásával kapcsolatos hírdetmények a:
http://www.hirdetmenyek.magyarorszag.hu/
honlapon kerülnek közzétételre, ahol a különböző szűrési beállítások teszik lehetővé az adatbázisban történő keresést.

 

 11.

 A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat

 

 12.

 A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

 13.

 A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

 

Bajna Község  Önkormányzata által kezelt közérdekű adat megismerése iránt bárki igényt nyújthat be. Az igény benyújtása a Bajnai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez  szóban, írásban vagy elektronikus úton történhet, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 28-31 §-a alapján: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257.338504

Nyomtatvány közérdekű adatigényléshez: http://www.bajna.hu/dokumentumok/kozerdeku_adat_igenyles.pdf

 

 14.

 A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

 15.

 A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

 16.

 Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

 17.

 A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

 18.

 A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

 

PÁLYÁZATOK

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00054

 

TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00022

infoblokk kedv final felso cmyk ERFA

TOP-2.1.3-16-KO1-2020-00029

TOP-3.2.1-15-KO1-2016-00012

Elektronikus ügyek

Go to top