A BAJNAI ÓVODA beiratkozási hirdetése      

Az óvodai beíratás ideje:

2019. ÁPRILIS 24-25-26. 8:00-16:00 óráig

A beíratás helye:

 BAJNAI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA, Bajna, Óvoda utca 16. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2016. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.  A férőhelyek függvényében azokat a gyermekeket is felvesszük, akik az óvodába lépéskor a két és fél éves kort betöltötték és szobatiszták.      

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:  

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítója és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
  • a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok,
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája,

A gyermek felvételéről az óvodavezető dönt. Ennek eredményéről 2019. május 31-től az óvodában kifüggesztett névsorból tájékozódhatnak a szülők. A szülők az esetleges fellebbezések módjáról, valamint egyéb tudnivalókról az óvoda vezetőtől kaphatnak részletes felvilágosítást.                       

                                                                                                                                                 Flóriánné Kovács Lívia Óvodavezető


 

 

Go to top