background
logotype
image1 image2 image3 image4

Települési Értéktár - Bajna

Bajnai babagyűjtemény

Bajnai konty és kötése

Bajnai viseletek

Csimai kápolna

Etus néni rétese

Gróf Sándor Móric Emléktúra

Historia Domus

Mézeskalács és gyöngyékszer kézműves termékek

Szent Adalbert templom

Őr-hegy, tábortűz

Újborcsütörtök

Bajnai Kick-Box és Szabadidő Sportegyesület

Alexa László

Klenczner Erzsébet


 

 

Bajnán  is megalakult a Települési Értéktár Bizottság, melynek feladata összesíteni és rendszerezni a község és környéke területén fellelhető települési és tájegységi értékeket.

A helyi értéktár létrehozásának célja, a térség természeti környezetének, szellemi, anyagi, művészeti  alkotásainak, hagyományainak, összegyűjtése, bemutatása, ezen keresztül az összetartozás erősítése. A feladat: meglátni és megláttatni egy-egy helyi közösség speciális értékeit.

Az értékek közérdeklődésre tartanak számot, hasznos munka van bennük, egyediek, fenntartandóak. Egy érték Települési Értéktárba kerülésére bárki tehet javaslatot. A javaslattevő a benyújtani kívánt értéket  elsősorban elektronikus formában vagy postai úton adhatja be a jogszabályok előírásai szerint Bajna község polgármesteréhez.

 A javaslattételhez szükséges nyomtatványok személyesen a Községi Könyvtárban igényelhetőek, vagy a www.bajna.hu weboldalról letölthetőek. Az Értéktár Bizottság a beérkezett javaslatokat megvizsgálja, kategorizálja és javasolhatja az egyes értékeknek a Megyei, illetve a Magyar Értéktárba vételét, azt követően Hungarikummá nyilvánítását.

A Települési Értéktár Bizottság a lakosság közreműködésével szeretné megvalósítani a helyi értékek felkutatását, és kér mindenkit, akinek tudomása van helyi értékekről, hogy javasolja azok felvételét a Bajnai Települési Értéktárba!

 

Mit tekintünk települési értéknek?

-   Agrár és élelmiszer-gazdaság: borászat, mezőgazdasági termékek, élelmiszerek, pl.: Etus néni rétese.
-    Egészség és életmód: gyógyszerek, gyógynövények, gyógyvíz-és fürdőkultúra, pl. Természetjáró Egyesület., Ovi-túra
-    Épített környezet: tudatos építési munka eredménye, pl.: Katolikus templom, Borbarát-hely, Lurdi barlang.
-    Ipari és műszaki megoldások: kézműipar, kézművesség, pl.: Katona István emlékei, Ábrahám Lajos, Kimiti  László, Kádár Géza, Tácsik József díszkovács munkái.
-    Kulturális örökség szellemi és tárgyi javai: Tánc, zene, régészeti lelőhelyek, pl.: bajnai viselet, bajnai énekek, sárási ásatások
-    Sport: szabadidő eltöltése, szellemi sport, sportolói életmű, csúcsteljesítmény, pl.:sport területén népszerű bajnaiak.
-    Természeti környezet: fizikai és biológiai képződmények, ökológiai rendszerek, természeti tájak, pl.: Őrhegyi öreglyuk,
-    Turizmus és vendéglátás szellemi és tárgyi termékei, pl.: turisztikai szolgáltatások, programok, étel és italkészítési eljárások, Borút, Tűzgyújtás az őrhegyen, Ízőrző Bajnán, bajnai receptek.
 

Nyomatatványok:

- JAVASLATTÉTELI LAP

- Támogatói Nyilatkozat

- Fénykép felhasználói nyilatkozat

- Szakterületenkénti kategóriák 

Javaslattételhez szükséges nyomtatványok , illetve bővebb felvilágosítás a községi könyvtárban igényelhető., vagy letölthető a www.bajna.hu. A beküldött javaslatokat kiadványban megjelentetjük. A sikeres javaslattevőket szeretnénk jutalomban részesíteni.

Az értéktárba felvett értékek sora folyamatosan bővül. Legyen sok örömünk ebben a szép és értékes gyűjtésben és gyűjteményben.

 

Bajna, 2015. december 10.

 

Pallagi Tibor polgármester, Hudoba Gyula Bajnai Települési Értéktár Elnöke