background
logotype
image1 image2 image3 image4

Települési Értéktár - Bajna

Bajnai babagyűjtemény

Bajnai konty és kötése

Bajnai viseletek

Csimai kápolna

Etus néni rétese

Gróf Sándor Móric Emléktúra

Historia Domus

Mézeskalács és gyöngyékszer kézműves termékek

Szent Adalbert templom


 

 

Bajnán  is megalakult a Települési Értéktár Bizottság, melynek feladata összesíteni és rendszerezni a község és környéke területén fellelhető települési és tájegységi értékeket.

A helyi értéktár létrehozásának célja, a térség természeti környezetének, szellemi, anyagi, művészeti  alkotásainak, hagyományainak, összegyűjtése, bemutatása, ezen keresztül az összetartozás erősítése. A feladat: meglátni és megláttatni egy-egy helyi közösség speciális értékeit.

Az értékek közérdeklődésre tartanak számot, hasznos munka van bennük, egyediek, fenntartandóak. Egy érték Települési Értéktárba kerülésére bárki tehet javaslatot. A javaslattevő a benyújtani kívánt értéket  elsősorban elektronikus formában vagy postai úton adhatja be a jogszabályok előírásai szerint Bajna község polgármesteréhez.

 A javaslattételhez szükséges nyomtatványok személyesen a Községi Könyvtárban igényelhetőek, vagy a www.bajna.hu weboldalról letölthetőek. Az Értéktár Bizottság a beérkezett javaslatokat megvizsgálja, kategorizálja és javasolhatja az egyes értékeknek a Megyei, illetve a Magyar Értéktárba vételét, azt követően Hungarikummá nyilvánítását.

A Települési Értéktár Bizottság a lakosság közreműködésével szeretné megvalósítani a helyi értékek felkutatását, és kér mindenkit, akinek tudomása van helyi értékekről, hogy javasolja azok felvételét a Bajnai Települési Értéktárba!

 

Mit tekintünk települési értéknek?

-   Agrár és élelmiszer-gazdaság: borászat, mezőgazdasági termékek, élelmiszerek, pl.: Etus néni rétese.
-    Egészség és életmód: gyógyszerek, gyógynövények, gyógyvíz-és fürdőkultúra, pl. Természetjáró Egyesület., Ovi-túra
-    Épített környezet: tudatos építési munka eredménye, pl.: Katolikus templom, Borbarát-hely, Lurdi barlang.
-    Ipari és műszaki megoldások: kézműipar, kézművesség, pl.: Katona István emlékei, Ábrahám Lajos, Kimiti  László, Kádár Géza, Tácsik József díszkovács munkái.
-    Kulturális örökség szellemi és tárgyi javai: Tánc, zene, régészeti lelőhelyek, pl.: bajnai viselet, bajnai énekek, sárási ásatások
-    Sport: szabadidő eltöltése, szellemi sport, sportolói életmű, csúcsteljesítmény, pl.:sport területén népszerű bajnaiak.
-    Természeti környezet: fizikai és biológiai képződmények, ökológiai rendszerek, természeti tájak, pl.: Őrhegyi öreglyuk,
-    Turizmus és vendéglátás szellemi és tárgyi termékei, pl.: turisztikai szolgáltatások, programok, étel és italkészítési eljárások, Borút, Tűzgyújtás az őrhegyen, Ízőrző Bajnán, bajnai receptek.
 

Nyomatatványok:

- JAVASLATTÉTELI LAP

- Támogatói Nyilatkozat

- Fénykép felhasználói nyilatkozat

- Szakterületenkénti kategóriák 

Javaslattételhez szükséges nyomtatványok , illetve bővebb felvilágosítás a községi könyvtárban igényelhető., vagy letölthető a www.bajna.hu. A beküldött javaslatokat kiadványban megjelentetjük. A sikeres javaslattevőket szeretnénk jutalomban részesíteni.

Az értéktárba felvett értékek sora folyamatosan bővül. Legyen sok örömünk ebben a szép és értékes gyűjtésben és gyűjteményben.

 

Bajna, 2015. december 10.

 

Pallagi Tibor polgármester, Hudoba Gyula Bajnai Települési Értéktár Elnöke