A BAJNAI ÓVODA beiratkozási hirdetése

Az óvodai beíratás ideje:

2022. ÁPRILIS 25,26 és 28, 29-én 8:00-16:00 óráig

A beíratás helye:

BAJNAI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

Bajna, Óvoda utca 16.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.  A beiratkozási kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2019. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.  A férőhelyek függvényében azokat a gyermekeket is felvesszük, akik az óvodába lépéskor a két és fél éves kort betöltötték és szobatiszták.      

  A beíratáshoz szükséges dokumentumok:  

  • - a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítója és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
  • - a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
  • - a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok, oltási kiskönyv
  • - a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája.

A gyermek felvételéről az óvodavezető dönt. Ennek eredményéről 2022. május 31-től az óvodában kifüggesztett névsorból, vagy telefonon tájékozódhatnak a szülők. Az esetleges fellebbezések módjáról, valamint egyéb tudnivalókról az óvoda vezetőtől kaphatnak részletes felvilágosítást.                       

Flóriánné Kovács Lívia Óvodavezető                                  Telefon: 06205207274


 

Elektronikus ügyek

TOP-3.2.1-15-KO1-2016-00012

TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00022

Go to top