TOP-3.2.1-15-KO1-2016-00012 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

Energetikai korszerűsítés Bajnán

 

2021.09.30.

Bajna Község Önkormányzata

 

Sajtóközlemény                                     

korszerűbbek lettek Bajnán a település épületei

 

 

A Széchenyi 2020 program keretében 89,4 M Ft európai uniós, vissza nem térítendő támogatás segítségével Bajnán energetikailag korszerűsítették az Óvoda, a Sportcsarnok és a Polgármesteri Hivatal épületét – a különböző fejlesztések az energetikai megújítási mellett az intézmények fenntartási költségeit is csökkentik.  

 

Bajna Község Önkormányzata a tulajdonában lévő épületek energetikai fejlesztésére pályázott és nyert támogatást a TOP-3.2.1-15 kódszámú, Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése című felhíváson.

 

A TOP-3.2.1-15-KO1-2016-00012 azonosító számú projekt megvalósítása során az Óvoda szigetelést és napelemet kapott, a fűtési és világítási rendszer korszerűsítésre került; a Sportcsarnok fűtési rendszere korszerűsítésre került; a Polgármesteri hivatal napelemet kapott.

A 89 378 803 Ft európai uniós támogatás segítségével megvalósult fejlesztés az épületekben dolgozóknak és tanulóknak jobb körülményeket biztosít, valamint csökkentette az épületek fenntartási és működtetési költségeit is.

 

Kedvezményezett neve: Bajna Község Önkormányzata

Projekt címe: Energetikai korszerűsítés Bajnán

A szerződött támogatás összege: 79.624.455.-Ft.

A támogatás mértéke %-ban: 100 %.

A projekt tartalmának bemutatása: A megvalósítandó projekt keretében tervezett beruházással éves szinten  az óvodai funkció ( konyhai igények nélkül) villamos fogyasztás költségeit teljes egészében fedezni kívánjuk.

A Sportcsarnokban szintén új,  termelő berendezést telepítünk, a meglévő egység helyére, égéstermék elvezető rendszert építünk ki, valamint új fűtési csőrendszert alakítunk ki.

A Polgármesteri Hivatalban napelemes rendszert alakítunk ki.

Az épület tetőszerkezete alkalmas a 16 db. 255 W teljesítményű napelem panel elhelyezésére. A telepítést össze kell hangolni a lapos tető szigetelésével. Cél a Jelenlegi gázkazánok cseréje, korszerűbbre, jobb hatásfokúra.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.július 31.

A projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-15-KO1-2016-00012

 

20180926_091826

 

A vidéki térségek városai és községei, városias térségek községei energetikai fejlesztéseinek megvalósítása számára elkülönített indikatív

keretösszegből kívánjuk a projektet megvalósítani. A fajlagos beruházási költségkorlátoknak való megfelelés részletesen a Projekt terv 11. c.

pontjában található. Az energetikai beruházással érintett épület(ek) állandó használóit tájékoztatásban részesítjük az alkalmazott megoldásokról, a

helyes üzemeltetés szabályairól, valamint a beruházás környezeti hozadékairól, melyet az épületüzemeltetésben vagy épületenergetikában illetve

energiamenedzsmentben jártas szakértő végez. A képzési anyagot későbbi, önálló tanulásra alkalmas formában, legalább az adott intézményen

belül elérhetővé tesszük. A képzés(ek)ről – előadó neve, végzettsége, idő, hely, résztvevők, képzési anyag – jegyzőkönyvet készítünk, valamint a

résztvevők aláírásával, valamint fénykép(ek)kel dokumentáljuk azt. Az Önkormányzat az akadálymentes előírásoknak való megfelelőség és a

megfelelő kivitelezés érdekében a projekt műszaki előkészítésébe, a tervezésbe és a projekt műszaki megvalósításába rehabilitációs

környezettervező szakmérnököt/szakértőt von be. A tervezett fejlesztés Bajna Község Önkormányzatának 100%-os tulajdonában lévőingatlanokon

valósul meg: Bajnai Napközi Otthonos Óvoda (2525 Bajna, Óvoda utca 16., hrsz: 140/8), Sportcsarnok (2525 Bajna, Hősök tere 4., hrsz: 755),

Polgármesteri Hivatal (2525 Bajna, Kossuth Lajos utca 1., hrsz: 180/2.) Az Óvoda épületének fenntartási költsége jelenleg igen magas, amit a

hőszigetelés nélkülihomlokzatok és az elavult fűtési rendszer okoz. Az épületekben dolgozók komfortérzete rossz. A Sportcsarnok fűtési rendszer is

elavult, energiapazarló. Az energetikai felmérésbe bevont szakember javaslata alapján a fenti problémák kiküszöbölésére az alábbi intézkedések

megtétele szükséges: - épülethatároló falszerkezetek utólagos hőszigetelése- fűtési rendszer korszerűsítése- világítási rendszer korszerűsítéseenergiatermelő

rendszer kiépítése: napelemes rendszer. A felújítás célja, hogy az Óvoda, a Sportcsarnok és az Önkormányzat épületének fenntartási

költségei jelentősen csökkenjenek, továbbá: - az épületekben dolgozók jobb munkakörülmények között dolgozzanak; - az épületek szolgáltatásait

igénybe vevők korszerűbb körülmények között legyenek; - a munkatársak és a lakosság elégedett legyen; - kerekesszékes, illetve mozgássérült

ügyfél részére akadálymentesített vizes blokk elérhető legyen az óvodában; - az épített környezet minőségének javítása; - a projekt által

megismertessük a lakosságot a megújuló energiaforrások hasznosításával; - ezáltal szemléletmódot formáljunk és energiatudatosságra valamint a

megszerzett tudás továbbadására neveljünk. A Bajna Község Önkormányzata tulajdonában lévő épületek fenntartási költsége igen magas. A

szigetelés nélküli homlokzat és az elavult fűtési rendszer kedvezőtlen hatásfoka miatt az energiaköltség igen magas, az épületben dolgozók

komfortérzete rossz. A megyei területfejlesztési program több intézkedés keretében is kiemelten foglalkozik az energiahatékonyság növelését célzó

fejlesztések megvalósításával. A 3. prioritás keretében (Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés, kiemelten a városi területeken)

megvalósuló projektünkkel célunk a nagyfokú CO2 kibocsátás lehetőségek szerinti minimalizálása, a költségek csökkentése, a komfortérzet javítása,

illetve az épített környezet minőségének javítása. A fejlesztést vidéki térségben valósítják meg :Igen A fejlesztés komplex beavatkozásokat tartalmaz

:Igen A projekt épületcsoportok együttes energiahatékonysági központú rehabilitációját célozza :Nem A fejlesztés egy épületen, illetve telephelyen

belül több ellátási forma és önkormányzati feladatellátási hely energetikai korszerűsítését is célozza :Igen A fejlesztés alap vagy középfokú oktatási

intézményben valósul meg:Nem A fejlesztés bentlakásos intézmény épületének, épületeinek energetikai felújítását célozza :Nem A projekt műemlék

vagy helyi védelem alatt álló épületet vagy épületeket érint:Nem A fejlesztés eredményeként az intézmény energetikai besorolása legalább kettő

kategóriát javul:Igen A pályázó nyilatkozatban vállalja, hogy a felújítás után, annak következtében jelentkező megtakarításait az intézmény további

fejlesztésére - különös tekintettel az energiahatékonyságra - használja fel a fenntartási időszakban:Igen Részletes szakmai tartalom helyhiány miatt a

projekttervben.